За нас

Общински съвет по наркотични вещества:

Съветът е орган за провеждане на Общинската политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и за борба с наркотрафика, съобразно Националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества.

ОбСНВ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба  срещу злоупотреба с наркотични вещества в Община Сливен.

При осъществяването на своите функции ОбСНВ си сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.

В края на всяка година Съветът отчита дейността си пред Националния съвет по наркотични вещества и пред Общински съвет Сливен.

ОбСНВ Сливен се финансира със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети.

 

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ОБЩИНА СЛИВЕН

Към Общински съвет по наркотични вещества  Сливен се създава Превантивно информационен център, който съдейства за намаляване на търсенето на психоактивни вещества,  изграждане на позитивно отношение към здравословният начин на живот. Занимава се и с насочване на младите хора към алтернативите на употребата на психоактивни вещества като спорт, здравословно хранене и др.чрез осъществяване на програми, водене на лекции, провеждане на конкурси, отбелязване на тематични кампании, разпространяване на тематични информационни материали, доброволчески клубове и др. ПИЦ-Сливенподпомага Oбщинският съвет по наркотични вещества при изготвянето и предоставянето на информация, във връзка с дейността им по чл.21, ал.1 до Националния съвет по наркотичните вещества и др.

 

Състав на Общински съвет по наркотични вещества - Община Сливен

Председател:  Даниела Георгиева Илиева / Психолог /

Секретар: Деница Кирилова Бохосян/ Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Криминалистика/

Състав на ПИЦ към ОбСНВ – Община Сливен

Надежда Стоянова – управител соц. услуги в общността

Екатерина Авджиева – сътрудник соц. дейности

Станимира Петрова – сътрудник соц. дейности

Люба Вичева – сътрудник соц. дейности

Дима  Маринова – сътрудник соц. дейности

 

В ОбСНВ влизат и представители на:

Община Сливен

Комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика

МБАЛ „Д-р Иван Селимински”

РУО на МОН

МКБППМН

Областен съвет на БЧК

РЗИ- КМД

отдел„Закрила на детето”

Младежки дом

Окръжен съд

Окръжна прокуратура

Окръжна следствена Служба

ОД на МВР

ТД на Агенция „Митници”

РД „Соц. подпомагане”

 

Контакти:

АДРЕС:

гр.Сливен

ул. "Д-р Константин Стоилов"12, етаж 2;

тел/факс: 044/662358

facebook: Превантивно Информационен Център-Сливен

e-mail:obsn.sliven@abv.bg, picsliven1@abv.bg,

 

Copyright © 2008-2022 ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев